Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

maspa

Fundația Romanian Angel Appeal, împreună cu partenerii săi, organizează marți, 25 octombrie, între orele 9:00 – 15:00, în București, la Hotel Internațional, conferința de diseminare a rezultatelor Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii, pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma”.

Vor fi prezentate idei de continuare a proiectului și va fi dezbătută situația integrării în școli și comunitate a copiilor și tinerilor cu TSA si roma la care vor participa partenerii identificați în cadrul proiectului și participanții la conferință.

În cadrul conferinței vor fi organizate două ateliere pe temele „Educația incluzivă – pași spre viitor” și „Integrarea în comunitate și pe piața muncii a tinerilor cu TSA”.

Începând cu ora 11:00 este programată o întâlnire cu presa. Sesiune în cadrul căreia jurnaliștii sunt invitați să adreseze întrebări organizatorilor și participanților.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților naționale/locale și organizațiilor neguvernamentale de profil, directori de instituții de învățământ, cadre didactice şi părinţi ai copiilor cu TSA.

În cadrul proiectului, aproximativ 200 de cadre didactice au participat la module de formare în domeniul facilitării procesului de învățare și integrarea copilului cu TSA sau CES.

De asemenea, activitățile recreative (școli de vară și tabere), organizate pentru copii cu TSA și roma și pentru părinții lor, au contribuit la schimbarea paradigmei de învățare prin centrarea pe crearea abilittăților de viață independentă pe termen lung care pot înlesni procesul de integrare și oferă șanse la o viață mai ușoară.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Fundația Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Proiectul a fost implementat în perioada aprilie 2015 – octombrie 2016, cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Contact:          

 

Răzvan Rădulescu

razvan.radulescu@raa.ro

0731.137.516

 

 

 

 

AGENDA

 

9.00 – 9.30                   Înregistrarea participanților

 

09.30 – 11.00              Deschiderea oficială – Dna Camelia Olaru-Raita, Coordonator proiect

                                    Georgiana Pogonaru – Consulatul Islandei la Bucuresti

                                    D-na Erika Stark, Director General DGASPC Arad

D-na Manon Elena Cristoloveanu, Director General DGASPC Galaţi

Prezentarea rezultatelor proiectului, Dna Camelia Olaru-Raita, Coordonator proiect

 

11.00 – 11.30              Conferința de presă

Pauză de cafea

 

11.30  – 12.30             Atelier – Educaţia incluzivă – paşi spre viitor

Moderatori: Roxana Tudose – Coordonator voluntari şi şcoli de vară, RAA

Prezentare Liceul Teoretic Adam Muller, Arad

Prezentare Şcoala Sfântul Grigorie Teologul, Galaţi

Prezentare Şcoala Gimnazială nr. 23 Sf. Silvestru, Bucureşti, sector 2

 

11.30  – 12.30              Atelier – Integrarea în comunitate şi pe piaţa muncii a tinerilor cu TSA

Moderatori: Oana Păşălan – Asistent proiect, RAA

Prezentare Alpha Transilvană

Prezentare Autism România

 

 

12.30 – 13.30              Pauză de masă

 

13.30 – 15.00               Concluzii

Închiderea lucrărilor

 

În luna august s-au desfășurat 2 evenimente importante în cadrul Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Fundația Romanian Angel Appeal și partenerii săi, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Arad și Galații au organizat începând cu 23 august Cursul “Metode şi tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilităţi – Adaptarea curriculară”, adresat cadrelor didactice din școlile de masă și speciale din Galați, București și Arad. Având o durată de 5 zile, cursul a fost organizat în Galați, București și Arad. 60 de cadre didactice (profesori de sprijin și învățători) au beneficiat de formare.

Pachetul de curs a cuprins informaţii practice referitoare la procesul de adaptare curriculară dar şi aplicaţii care să sprijine participanţii în procesul de adaptare a materialelor de predare. Cursul va fi urmat de o perioadă de 1 lună de practică, care constă în pregătirea unui portofoliu didactic ce va fi încărcat pe o platformă electronică securizată. Acest portofoliu va fi evaluat de cei doi formatori care vor oferi feedback personalizat.  Cei doi formatori acreditaţi, Iolanda Sztrelenczuk si Gabriela Pop, sunt cadre didactice cu experienţă vastă în procesul de predare în învăţământul de masă și expertiză în ceea ce priveşte pedagogia specială şi interacţiunea cu copii cu TSA.

Al doilea eveniment derualt în cadrul proiectului a fost reprezentat de 2 mese rotunde organizate miercuri, 24 august, în București și joi, 25 august, în Galați, având ca temă “Metode sustenabile de integrare şcolară a copiilor cu tulburări din spectrul autist şi roma”. La întâlnire au participat trei invitaţi din Islanda, un reprezentant al  Ministerului Educaţiei şi doi consultanţi în domeniul educaţiei speciale, profesionişti cu experienţă în formularea unor politici  sustenabile de integrare a copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale) şi derularea de programe educaţionale pentru integrarea copiilor cu autism şi alte dizabilităţi. Experții islandezi au prezentat politicile de integrare a copiilor cu CES în Islanda şi modelul Unitaţilor speciale (clase speciale) pentru integrarea copiilor cu autism în şcolile de masă. La întâlnire au mai participat reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ai instituțiilor de învățământ de masă și special și ai organizațiilor non-guvernamental cu activitate în domeniu. Informațiile prezentate la începutul întâlnirii au fost baza unui schimb de idei si experiențe privind modul în care se realizează integrarea copiilor cu autism în România, problemele cu care se confruntă persoanele implicate sau influențate de acest proces: profesori, elevi, părinți etc. și soluții fiabile.

Participanții români la cele două evenimente au apareciat că integrarea acestor copii cu CES în școlile de masă ar fi mult mai facilă dacă ar exista personal specializat și mai ales daca ar fi suplimentat numărul cadrelor didactice la clasă. De asemnea, toți cei prezenți au fost de acord că la nivel local se fac eforturi susținute de către cadrele didactice cu sprijinul direct al părinților copiilor cu CES (constituiți sau nu în ONG-uri locale) dar că este nevoie de o susținere din partea autorităților centrale (n.a. Ministerul Educației) care să monitorizeze aplicarea legislației existente sau să îmbunătațească, acolo unde este cazul, prevederile legale, a.î. integrarea copiilor cu CES să nu fie una artificială.

Încurajator a fost discursul celor trei experți islandezi, care au explicat celor prezenți că situația sistemului de educație în Islanda în urmă cu 20 ani era una similară. Devotamentul, perseverența și determinarea cadrelor didactice însă au făcut posibile modificările actuale.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A CADRELOR DIDACTICE

(În vederea selecției pentru participarea la cursul despre adaptarea curriculara, adresat cadrelor didactice )

 

Stimați participanți,

 

Vă invităm să luați parte la un curs special creat pentru cadrele didactice care lucrează sau au lucrat cu copiii/tinerii cu tulburări în spectrul autist (TSA). Obiectivele cursului sunt instruirea cadrelor didactice cu privire la adaptarea curriculară în concordanţă cu nevoile copiilor/tinerilor cu TSA.

Primul curs, dintr-o serie de trei, va fi organizat la Galaţi și este adresat cu prioritate cadrelor didactice itinerante/de sprijin dar şi acelor cadre didactice care lucrează la clasă direct cu copilul cu TSA în şcoli de masă sau şcoli speciale.  Perioada de desfășurare a cursului va fi între 23 și 27 august, locația exactă urmând a fi anunțată în perioada imediat următoare. Următoarele două cursuri vor fi organizate la Bucureşti (29 august – 2 septembrie) și Arad (4 – 8 septembrie).

Cursul este organizat pe două paliere – partea teoretică şi partea practică. Componenta de teorie se va desfăşura în perioadele menţionate anterior (6 ore pe zi timp de 5 zile), urmând ca partea practică să fie organizată ulterior de comun acord între cursanţi şi formatori. Componenta teoretică va conţine informaţii practice referitoare la procesul de adaptare curriculară dar şi aplicaţii care să sprijine participanţii în procesul de adaptare a materialelor de predare. Componenta practică, care va dura aproximativ 1 lună, se va desfăşura la distanţă, pe o platformă electronică securizată şi va consta în pregătirea unui portofoliu didactic. Acest portofoliu va fi încărcat pe o platformă electronică securizată, unde va putea fi evaluat de cei doi formatori şi unde se va primi şi feedback.  Cei doi formatori acreditaţi sunt cadre didactice cu experienţă vastă în procesul de predare în învăţământul de masă, expertiză în ceea ce priveşte pedagogia specială şi interacţiunea cu copii cu TSA. Participanţii selectaţi au obligativitatea de a participa la ambele secţiuni ale formării.

Toti participanții la curs vor beneficia de suport de curs, materiale de lucru la curs, masă pe durata desfășurării evenimentului, transport și cazare (în măsura in care locuiesc la mai mult de 50 km distanța de orașul unde va fi organizat cursul). Cursul se adresează cadrelor didactice din judeţele Galaţi, Arad, respectiv municipiul Bucureşti.

Cursul reprezintă o componentă importantă a Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Așteptăm aplicațiile dvs până cel mai târziu luni, 15 august 2016, ora 17.00.

Nume (obligatoriu)

Prenume (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Profesie (obligatoriu)

Locul de muncă/Școala (obligatoriu)

Județul (obligatoriu)

Descrieți experiența dvs. profesională, activități și responsabilități principale. Descrieți de asemenea, experiența dvs de lucru cu copiii cu nevoi speciale, în special cei cu TSA.

Ce doriți să cuprindă un curs despre adaptarea curriculară pentru copilul cu TSA, astfel încât, la finalul lui, sa fiți mai pregătit/ă să lucrați cu acești copii?

Care credeți că sunt cele mai mari provocări în lucrul cu un copil cu TSA? (enumerați minim 4)

Care este motivația dvs. de a participa la acest curs?

În cadrul proiectului „MASPA”, derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Social – a fost organizată de către promotorul acestui program, Fundația Romanian Angel Appeal, prima dintre cele două tabere de vară programate anul acesta în proiect.

Perioada în care a avut loc tabăra a fost în intervalul 10-14 iulie în Moieciu, județul Brașov, într-o zonă pitorească, care a îmbiat la relaxare şi conectare cu natura. Această tabără a fost destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani, care suferă de tulburări din spectrul autist, alături de aceștia luând parte la tabără și părinții sau frații/surorile celor afectați.

Din numărul total de 15 copii participanți la tabără, 11 dintre aceștia au fost copii cu TSA, ceilalti fiind copii tipici. Familiile au fost selectate din Arad, Galaţi şi Bucureşti, acestea fiind judeţele de implementare ale proiectului. Criteriile de selecţie pentru familii au fost: vârsta copilului cu TSA, gradul de independenţă al copilului şi capacitatea de relaţionare cu un grup nou de copii, implicarea familiei în procesul terapeutic etc.

Zece voluntari și doi organizatori i-au însoțit pe toata durata taberei, conform unui program bine stabilit, pe cei 15 copii și i-au coordonat în vederea realizării diferitor activități care au avut drept scop relaxarea și crearea unei bune dispoziții pentru copii.

Pe durata taberei, organizatorii au pregătit un program de activități pentru copii, atât în aer liber, cât și în incinta taberei. Pe parcursul activităților, copii au fost asistați și sprijiniți de echipa de voluntari, în timp de părinților le-au fost organizate sesiuni de training și workshop-uri de către organizatori și experți islandezi, părinți și ei ai unor copii cu TSA. În cadrul acestor workshop-uri au fost abordate teme precum: gestionarea situaţiilor dificile la copilul cu TSA, prioritizarea intervenţiilor terapeutice în funcţie de nevoile copilului cu TSA, crearea de grupuri de iniţiativă locale care să militeze pentru drepturile copiilor cu TSA etc.

Prima zi de tabără (10 iulie) a fost destinată cunoașterii între familiile participante și voluntari, pentru ca fiecărei familii, dar și fiecărui voluntar să le fie mai ușor să-și aleagă cum vor să lucreze. Astfel, după sesiunea de cunoaștere organizată pe modelul speed dating, fiecare familie a primit un voluntar care a avut grijă și a asistat copilul sau copiii acelei familii pe durata activităților.

Programul propriu-zis al activităților a început din cea de-a doua zi de tabără. În această perioadă, copiii au desfășurat alături de voluntari, în prima parte a zilei, o mulțime de activități în aer liber (drumeție, călărie, jocuri sportive), dar și în incinta taberei, în cea de-a doua parte a zilei (activități de bricolaj, pictură pe tricouri și planșe de desen, modelarea lutului).

De asemenea, într-una dintre zile, copiilor le-a fost pregătită o primă surpriză, care a constat într-o excursie, în care au participat și părinții, la grădina zoologică din Brașov. Copiii au fost entuziasmați, iar timp de două ore au admirat animalele și au făcut poze alături de familii și voluntari. O altă surpriză le-a fost făcuta copiilor în ultima seară, când echipa de voluntari, împreună cu organizatorii au organizat o petrecere surpriză.

Tabăra a reprezentat atât pentru copii, cât și pentru familia acestora un bun prilej de relaxare și de a cunoaște noi persoane, ba chiar de a lega noi prietenii cu alte familii și cu voluntari.

În cadrul proiectului MASPA – Măsuri pentru promovarea non-discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile roma – a fost organizat de către promotorul acestui program, Fundația Romanian Angel Appeal, un curs de formare pentru voluntari pentru taberele organizate în cadrul programului.

Cursul a avut loc în București, durata acestuia fiind de 3 zile (5-7 iulie). Scopul cursului a fost pregătirea voluntarilor, pe latură non-formală, pentru a lucra cu copii afectați de TSA, în cadrul taberelor de vară organizate ulterior.

O zi de curs a avut durata de 8 ore, în care voluntarii au avut posibilitatea de a cunoaște multiple aspecte teoretice legate de tulburările de spectru autist și metode de gestionare a comportamentelor aferente acestei afecțiuni, dar totodată, au avut și ocazia de a învăța, prin practică, diferite activități pe care să le organizeze în tabără, pentru copii.

În cadrul cursului voluntarii au desfășurat numeroase activități care stimulează creativitatea și jocul cu copiii (pictat, desenat, jocuri de grup). De asemenea, multe dintre activitățile întreprinse la curs au stimulat lucrul în echipă (schițarea voluntarului/animatorului perfect, organizarea unei activități de grup pentru copii și simularea ei la curs) fapt ce a consolidat relațiile dintre voluntari, pentru ca în tabere, aceștia să se cunoască bine între ei și să le fie ușor să se ajute reciproc, în caz de nevoie.

Cursul a avut doi traineri, câte unul pentru fiecare latură (teoretică și practică), iar numărul voluntarilor care au participat la acest curs a fost de 20. La finalul Cursului toți voluntarii și-au însușit cunoștinele și abilitățile necesare pentru a asista și coordona într-o manieră plăcută și non-formală copiii cu autism pe toată durata taberelor.

Integrarea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale este primul pas spre normalitate.

“Singura dizabilitate în viață este o atitudine greșită!” Scott Hamilton

Conform statisticilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice, numărul copiilor cu autism înscriși în sistemul educațional special sau de masă, în anul școlar 2013- 2014, a fost de 1.560, adică aproximativ 10% din numărul cazurilor estimate. Numărul copiilor cu TSA aflați în septembrie 2013 în evidența celor 40 de centre TSA din 35 județe și București, cu vârste cuprinse între 6 și 11, ani se ridica la 682. Dintre aceștia însă, numai 122 au fost declarați de aparținători ca fiind înscriși într-o formă de învățământ. Numărul copiilor romi cu TSA este necunoscut, din cauza accesului redus la servicii medicale de bază și, prin urmare, la diagnosticare (conform unui studiu IPP Harta accesului la sănătate, din 2013, 52% dintre respondenții de etnie roma declarau că nu au asigurare medicală).

În cadrul Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma”, Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu DGASPC Arad și DGASPC Galați implementează două școli de vară pentru copii din medii dezavantajate. Astfel, copiii cu TSA, alături de copii roma dar și de copii tipici vor avea ocazia împreună să desfășoare activități recreative pe durata a trei săptămâni (4 – 22 iulie 2016). Activitățile constau în ateliere de creație, ateliere de improvizație teatrală, participare la teatru/film, ore de dans, muzică, aikido sau inot. Coordonatorii acestor școli de vară au fost selectați din rândul cadrelor didactice care lucrează direct cu copiii cu TSA. Din fiecare școală participă la activități câte 20 de copii.

Pentru implementarea acestor activități, la Arad a fost selectat Liceul Teoretic “Adam Muller Guttennrunn” iar la Galați Școala Gimnaziala „Sfântul Grigorie Teologul”. În aceste școli sunt integrați în mod real copii cu dizabilități și copii de etnie roma. Scopul școlii de vară este acela de a creste șansele de integrare socială și de combatere a excluderii sociale pentru categoriile de copii defavorizate, prin implicarea lor in activităti creative, artistice, sportive.

Fundația Romanian Angel Appeal organizează două tabere de vară adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA) și familiilor lor.

Taberele vor fi organizate în intervalele 10 – 14 iulie, în Bran, județul Brașov (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 19 ani) și 17 – 21 iulie (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani), în Arieșeni, județul Alba și se adresează copiilor cu TSA cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani, părinților, fraților și surorilor acestora din București, Arad și Galați. Fiecare dintre cele două tabere va avea o durată de 5 zile (4 nopți de cazare). În fiecare dintre aceste tabere vor participa aproximativ 15 copii.

Pe durata taberelor, organizatorii vor pregăti activități în aer liber (drumeții, vizite la obiective turistice, călărie, jocuri etc.), dar și activități în incinta taberei. Pe parcursul activităților, copiii și părinții vor fi asistați și sprijiniți de o echipă formată din 10 voluntari și 2 persoane din partea organizatorilor.

Taberele se vor desfășura după următorul program (exemplu):

Prima parte a zilei

Activități în aer liber
* Activități sportive (ex. badminton, călărie etc)
* Drumeții (2-3 zile în timpul taberei)
* Jocuri in grup
A doua parte a zilei
Activități în interior
*Activități de bricolaj
*Activități artistice (dans, muzică)
*Activități de grup
Dacă copilul dvs. cu TSA se încadrează în categoria de vârstă 6 – 19 ani, vă rugăm să aplicați pentru una din aceste tabere.

Participarea celor 20 de familii este gratuită. Toate costurile legate de transport, cazare, masă și derularea activităților sunt acoperite prin proiect.

INFO: Înscrierile s-au închis

Familiile participante vor fi selectate pe bază de aplicație până la data de 1 iulie 2015. Pentru detalii și clarificări, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0731 137 529 (Roxana Tudose). Rezultatele finale ale selecției vor fi făcute publice la data de 05.07.2016 .

Alătură-te echipei Fundației Romanian Angel Appeal și mergi gratuit în tabără!

Recrutăm 20 de voluntari interesați să participe în 1 sau chiar 2 tabere în luna iulie. Voluntarii pot fi elevi cu vârsta peste 16 ani, studenți la facultăți de specialitate (psihologie, psihopedagogie, asistență socială) sau domenii conexe sau persoane (cadre didactice/ specialiști) cu experiență în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)/ TSA.

În taberele organizate de Fundația Romanian Angel Appeal vor participa copii și tineri cu Tulburări de Spectru Autist (TSA) însoțiți de familiile acestora (părinți, frați, surori) din București, Galați și Arad, aproximativ 15 familii pentru fiecare dintre cele două tabere.

Tabere vor fi organizate în Bran Moeciu, judetul Brașov în perioada 10 – 14 iulie și în Arieșeni, județul Alba, în perioada 17 – 21 iulie. Fiecare dintre cele două tabere va avea o durată de 5 zile (cu 4 nopți de cazare).

Voluntarii selectați vor beneficia de:

– Instruire înainte de tabară. Cursul de instruire va fi organizat la începutul lunii iulie și va cuprinde noțiuni introductive despre Tulburările de Spectru Autist și Educație Non-formală;

– Asigurarea cazării, mesei și a transportului;

– Eliberarea unui certificat de voluntariat;

– Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă de 20 de voluntari dornici de a ajuta;

– Resurse și materiale necesare desfășurării activităților;

– Supervizare pe durata taberei.

Pe durata taberei, pentru copiii prezenți organizatorii vor pregăti activități în aer liber (drumeții, vizite la obiective turistice, călărie, jocuri etc.), dar și activități în incinta taberei. Pe baza informațiilor acumulate în cadrul sesiunii de pregătire și cu suport din partea echipei RAA, voluntarii vor participa direct la implementarea programului de activități pentru copii cu TSA și pentru frații acestora, și vor însoți familiile la activitățile organizate.

Dacă doriți să participați ca VOLUNTAR in taberele organizate de Fundația Romanian Angel Appeal, vă rugăm să completați formularul de înscriere până pe 29 iunie 2016.

ATENTIE: Perioada de recrutare s-a încheiat. Vă mulțumim!

 

 

 

Persoanele selectate trebuie sa fie disponibile atât pentru participarea la cursul de pregătire, cât și pentru participarea la cel puțin una dintre cele două tabere. Persoanele selectate vor încheia cu Fundația Romanian Angel Appeal un Contract de voluntariat. Rezultatele finale ale selecției vor fi făcute publice după data de 1 iulie 2016.

Pentru detalii și clarificări, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0751 211 665 (Oana Pășălan).

last screen

Data de 2 aprilie marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, zi în jurul căreia peste tot în lume, asociațiile și fundațiile care susțin și promovează cauza persoanelor care suferă de tulburări de spectru autist, organizează și desfășoară evenimente în scopul conştientizării problematicii autismului. Conform studiilor Centrului pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor din Atlanta, SUA, publicate în luna martie a anului 2014, 1 din 68 de persoane este atinsă de această afecțiune, fapt care conduce către o prioritizare a acestui subiect în cadrul politicilor de sănătate a multor state.

 

În acest an, în contextul zilei de 2 aprilie, Fundația Romanian Angel Appeal, în colaborare cu Cinematograful Hollywood Multiplex, organizează un eveniment inedit, din punct de vedere socio-cultural, menit să atragă atenția asupra problemei persoanelor care suferă de autism, cauză pe care fundația noastră o susține.

 

Astfel, începând din data de 31 martie și până în data de 2 aprilie, timp de trei zile, în cadrul unui mini-festival cinematografic, denumit „Zilele Minților Frumoase„, la Hollywood Multiplex, Mall Vitan, vor rula 3 filme care prezintă problematica afecțiunilor de spectru autist. Din dorința informării și conștientizării publicului larg cu privire la dificultățile și  nevoile pe care le au persoanele care suferă de autism, Fundația Romanian Angel Appeal vă invită să luați parte la acest eveniment, intrarea la festival fiind liberă, iar orarul rulării filmelor fiind următorul:

 

 • Joi, 31 martie, ora 18.00 – A Brilliant Young Mind

Ascunzându-se în siguranța lumii sale interioare, Nathan face eforuri să intre în contact cu oamenii, dar sfârșeste deseori prin a-i alunga pe cei care încearcă să se apropie de el, inclusiv pe mama sa, Julie. Nathan găsește confort și siguranță în numere și matematică. Meditat de un professor nonconformist, devine clar faptul că talentul lui Nathan îl va ajuta sa participe la Olimpiada Internațională de Matematică.

– Durată: 1h 51 min;

– Gen: Dramă;

 • Vineri, 1 aprilie, ora 11.00 – Extremely Loud and Incredible Close

Povestea unui baiat de 9 ani, Oskar Schell, un baiat special și extrem de sensibil care își pierde tatăl în tragicele evenimente din 11 septembrie 2001. După pierderea celui care i-a fost mentor și cel mai bun prieten, Oskar găsește în lucrurile acestuia o cheie misterioasă și un nume. Aventura căutării posesorului cheii este o luptă cu propriile bariere și o modalitate inedită de a recupera relații pierdute

– Durată: 2h 9 min;

– Gen: Aventură; Dramă; Mister

 

 • Sâmbătă, 2 aprilie, ora 15.00 – Fly Away

Jeanne e o mamă singură, a cărei fiică, Mandy, este grav afectată de autism. Pe măsură ce fata crește si devine adult, lucrurile care funcționau înainte, nu mai funcționează, iar soluțiile găsite de Jeanne eșuează. Mandy devine tot mai greu de controlat, iar Jeanne simte că toată viața îi scapă de sub control. Jeanne are două săptămâni pentru a lua cea mai grea decizie pentru un părinte: să lase copilul să plece, permițându-i să se dezvolte, dar și să se înstrăineze sau să o țină pe Mandy aproape, riscând să intre în colaps împreună. Pentru a se ocupa de fiica ei în vârsta de 15 ani, Jeanne a devenit ea însăsi disfuncțională, neglijându-și afacerea, relațiile cu ceilalți oameni și renunțând până și la somn, căci Mandy are adesea coșmaruri. Totuși, relația celor două e greu de desfăcut, pentru că fiecare e dependentă de cealaltă.

– Durată: 1h 25 min;

– Gen: Dramă

 

Minifestivalul va fi precedat de 3 evenimente:

 • Primul – o întâlnire cu elevi tipici, organizată într-o școală publică de masă – întîlnire în cadrul căreia vor fi abordate cunoștințele elevilor cu privire la autism, percepțiile cu privire la diferențe, noțiuni legate de prietenie.
 • Cel de al doilea eveniment constă în abordarea unor angajatori din mai multe firme mari și explorarea percepțiilor și cunoștințelor acestora cu privire la autism.
 • Cel de al treilea eveniment constă dintr-o întâlnire facilitată cu presa, în data de 2 aprilie, după proiecția filmului Fly Away.

 

Mini -festivalul face parte din Campania de sensibilizare organizată în cadrul Proiectului ŢMASPA- Măsuri pentru promovarea non-discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile roma.

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării de initiative pentru reducerea inegalităților și prevenirea excluderii sociale în școli, comunitate și pe piața muncii a copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist (TSA), în special a celor care fac parte din comunitatea roma.

 

Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non-discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” este implementat de Fundația Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

 

Proiectul a fost demarat la 8 aprilie 2015, are o durată de desfășurare de 13 luni și este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală, eligibilă, a proiectului, este de 1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanțare nerambursabilă și 127.524 lei co-finanțare.

 

Pentru detalii, contactați:

Răzvan Rădulescu, Coordonator PR

Tel: +40.731.137.516

E-mail: razvan.radulescu@raa.ro

În luna decembrie 2015, grupurile locale de lucru create la Arad şi Galaţi s-au întâlnit în vederea discutării raportului de cercetare privind discriminarea copiilor și tinerilor cu autism, în special a celor de etnie romă. La întâlniri au participat 34 profesionişti din cadrul serviciilor publice dar şi reprezentaţi ai ONG-urilor. Printre cei prezenţi au fost şi 2 persoane de etnie roma, care au fost foarte vehemente în ceea ce priveşte apărarea drepturilor acestei categorii de persoane.

Participanţii au discutat despre raportul de cercetare elaborat în cadrul proiectului şi despre stadiul de implementare al proiectului.

Printre concluziile formulate au fost:

 • Efectele discriminării copiilor cu autism se răsfrâng invariabil şi asupra familiilor acestor copii. Uneori unul dintre parteneri cedează, părăsind familia
 • Discriminarea în cazul persoanelor cu autism de etnie roma este dublă, pe de o parte ca urmare a dizabilităţii iar pe de altă parte ca urmare a etniei. Din păcate însă nu există o evidenţă clară a persoanelor cu TSA care să conţină şi informaţii despre etnie.
 • Numărul limitat de servicii sociale publice face dificilă intervenţia pe termen lung pentru cea mai mare parte a copiilor. Sunt judeţe în ţară (ex. Galaţi), unde copiii cu TSA beneficiază de servicii terapeutice gratuite timp de 6 luni.  După această perioadă terapia se întrerupe pentru a oferi şansa şi altor copii să beneficieze de sesiuni gratuite de intervenţie.
 • Numărul limitat de servicii de angajare asistată şi de profesionişti special formaţi să lucreze cu această categorie de persoane face dificil accesul persoanelor în dificultate către angajare. Există un număr foarte mic de persoane cu TSA care consideră că poate avea un loc de muncă. De asemenea, nepregătirea tinerilor în prealabil pentru o viaţă independentă duce la dificultăţi în plasarea tinerilor într-un loc de muncă.
 • Intervenţia educaţională este precară, ca urmare a faptului că nu există cadre didactice special instruite să lucreze cu aceşti copiii/tineri dar şi ca urmare a faptului că infrastructura este deficitară şi neadaptată persoanelor cu dizabilităţi.
 • Curricula şcolară este neadaptată, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Procesul de învăţare este unul greoi şi cu sprijin extrem de redus din partea profesioniştilor. Lipsa suportului vine din faptul că numărul de copii cu CES este foarte mare şi numărul profesioniştilor foarte mic. Pe de altă parte nu au existat formări în ceea ce priveşte adaptarea curriculară unde cadrele didactice să fie învăţate cum să facă acest lucru.
 • Şcolile speciale nu au specializări adecvate persoanelor cu TSA.
 • Mediatizarea cazurilor de success poate creşte încrederea părinţilor că lucrurile se pot schimba.

Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” este desfășurat de Fundația Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Proiectul a fost demarat la 8 aprilie 2015, are o durată de desfășurare de 13 luni și este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală, eligibilă, a proiectului, este de 1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanțare nerambursabilă și 127.524 lei co-finanțare.

Pentru detalii, contactați:
Răzvan Rădulescu, Coordonator PR
Tel: +40.731.137.516
E-mail: razvan.radulescu@raa.ro
Pagina următoare »