Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

maspa

În luna decembrie 2015, grupurile locale de lucru create la Arad şi Galaţi s-au întâlnit în vederea discutării raportului de cercetare privind discriminarea copiilor și tinerilor cu autism, în special a celor de etnie romă. La întâlniri au participat 34 profesionişti din cadrul serviciilor publice dar şi reprezentaţi ai ONG-urilor. Printre cei prezenţi au fost şi 2 persoane de etnie roma, care au fost foarte vehemente în ceea ce priveşte apărarea drepturilor acestei categorii de persoane.

Participanţii au discutat despre raportul de cercetare elaborat în cadrul proiectului şi despre stadiul de implementare al proiectului.

Printre concluziile formulate au fost:

  • Efectele discriminării copiilor cu autism se răsfrâng invariabil şi asupra familiilor acestor copii. Uneori unul dintre parteneri cedează, părăsind familia
  • Discriminarea în cazul persoanelor cu autism de etnie roma este dublă, pe de o parte ca urmare a dizabilităţii iar pe de altă parte ca urmare a etniei. Din păcate însă nu există o evidenţă clară a persoanelor cu TSA care să conţină şi informaţii despre etnie.
  • Numărul limitat de servicii sociale publice face dificilă intervenţia pe termen lung pentru cea mai mare parte a copiilor. Sunt judeţe în ţară (ex. Galaţi), unde copiii cu TSA beneficiază de servicii terapeutice gratuite timp de 6 luni.  După această perioadă terapia se întrerupe pentru a oferi şansa şi altor copii să beneficieze de sesiuni gratuite de intervenţie.
  • Numărul limitat de servicii de angajare asistată şi de profesionişti special formaţi să lucreze cu această categorie de persoane face dificil accesul persoanelor în dificultate către angajare. Există un număr foarte mic de persoane cu TSA care consideră că poate avea un loc de muncă. De asemenea, nepregătirea tinerilor în prealabil pentru o viaţă independentă duce la dificultăţi în plasarea tinerilor într-un loc de muncă.
  • Intervenţia educaţională este precară, ca urmare a faptului că nu există cadre didactice special instruite să lucreze cu aceşti copiii/tineri dar şi ca urmare a faptului că infrastructura este deficitară şi neadaptată persoanelor cu dizabilităţi.
  • Curricula şcolară este neadaptată, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Procesul de învăţare este unul greoi şi cu sprijin extrem de redus din partea profesioniştilor. Lipsa suportului vine din faptul că numărul de copii cu CES este foarte mare şi numărul profesioniştilor foarte mic. Pe de altă parte nu au existat formări în ceea ce priveşte adaptarea curriculară unde cadrele didactice să fie învăţate cum să facă acest lucru.
  • Şcolile speciale nu au specializări adecvate persoanelor cu TSA.
  • Mediatizarea cazurilor de success poate creşte încrederea părinţilor că lucrurile se pot schimba.

Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” este desfășurat de Fundația Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Proiectul a fost demarat la 8 aprilie 2015, are o durată de desfășurare de 13 luni și este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală, eligibilă, a proiectului, este de 1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanțare nerambursabilă și 127.524 lei co-finanțare.

Pentru detalii, contactați:
Răzvan Rădulescu, Coordonator PR
Tel: +40.731.137.516
E-mail: razvan.radulescu@raa.ro