Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

maspa

În luna august s-au desfășurat 2 evenimente importante în cadrul Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Fundația Romanian Angel Appeal și partenerii săi, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Arad și Galații au organizat începând cu 23 august Cursul “Metode şi tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilităţi – Adaptarea curriculară”, adresat cadrelor didactice din școlile de masă și speciale din Galați, București și Arad. Având o durată de 5 zile, cursul a fost organizat în Galați, București și Arad. 60 de cadre didactice (profesori de sprijin și învățători) au beneficiat de formare.

Pachetul de curs a cuprins informaţii practice referitoare la procesul de adaptare curriculară dar şi aplicaţii care să sprijine participanţii în procesul de adaptare a materialelor de predare. Cursul va fi urmat de o perioadă de 1 lună de practică, care constă în pregătirea unui portofoliu didactic ce va fi încărcat pe o platformă electronică securizată. Acest portofoliu va fi evaluat de cei doi formatori care vor oferi feedback personalizat.  Cei doi formatori acreditaţi, Iolanda Sztrelenczuk si Gabriela Pop, sunt cadre didactice cu experienţă vastă în procesul de predare în învăţământul de masă și expertiză în ceea ce priveşte pedagogia specială şi interacţiunea cu copii cu TSA.

Al doilea eveniment derualt în cadrul proiectului a fost reprezentat de 2 mese rotunde organizate miercuri, 24 august, în București și joi, 25 august, în Galați, având ca temă “Metode sustenabile de integrare şcolară a copiilor cu tulburări din spectrul autist şi roma”. La întâlnire au participat trei invitaţi din Islanda, un reprezentant al  Ministerului Educaţiei şi doi consultanţi în domeniul educaţiei speciale, profesionişti cu experienţă în formularea unor politici  sustenabile de integrare a copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale) şi derularea de programe educaţionale pentru integrarea copiilor cu autism şi alte dizabilităţi. Experții islandezi au prezentat politicile de integrare a copiilor cu CES în Islanda şi modelul Unitaţilor speciale (clase speciale) pentru integrarea copiilor cu autism în şcolile de masă. La întâlnire au mai participat reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ai instituțiilor de învățământ de masă și special și ai organizațiilor non-guvernamental cu activitate în domeniu. Informațiile prezentate la începutul întâlnirii au fost baza unui schimb de idei si experiențe privind modul în care se realizează integrarea copiilor cu autism în România, problemele cu care se confruntă persoanele implicate sau influențate de acest proces: profesori, elevi, părinți etc. și soluții fiabile.

Participanții români la cele două evenimente au apareciat că integrarea acestor copii cu CES în școlile de masă ar fi mult mai facilă dacă ar exista personal specializat și mai ales daca ar fi suplimentat numărul cadrelor didactice la clasă. De asemnea, toți cei prezenți au fost de acord că la nivel local se fac eforturi susținute de către cadrele didactice cu sprijinul direct al părinților copiilor cu CES (constituiți sau nu în ONG-uri locale) dar că este nevoie de o susținere din partea autorităților centrale (n.a. Ministerul Educației) care să monitorizeze aplicarea legislației existente sau să îmbunătațească, acolo unde este cazul, prevederile legale, a.î. integrarea copiilor cu CES să nu fie una artificială.

Încurajator a fost discursul celor trei experți islandezi, care au explicat celor prezenți că situația sistemului de educație în Islanda în urmă cu 20 ani era una similară. Devotamentul, perseverența și determinarea cadrelor didactice însă au făcut posibile modificările actuale.