Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

maspa

În cadrul proiectului MASPA – Măsuri pentru promovarea non-discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile roma – a fost organizat de către promotorul acestui program, Fundația Romanian Angel Appeal, un curs de formare pentru voluntari pentru taberele organizate în cadrul programului.

Cursul a avut loc în București, durata acestuia fiind de 3 zile (5-7 iulie). Scopul cursului a fost pregătirea voluntarilor, pe latură non-formală, pentru a lucra cu copii afectați de TSA, în cadrul taberelor de vară organizate ulterior.

O zi de curs a avut durata de 8 ore, în care voluntarii au avut posibilitatea de a cunoaște multiple aspecte teoretice legate de tulburările de spectru autist și metode de gestionare a comportamentelor aferente acestei afecțiuni, dar totodată, au avut și ocazia de a învăța, prin practică, diferite activități pe care să le organizeze în tabără, pentru copii.

În cadrul cursului voluntarii au desfășurat numeroase activități care stimulează creativitatea și jocul cu copiii (pictat, desenat, jocuri de grup). De asemenea, multe dintre activitățile întreprinse la curs au stimulat lucrul în echipă (schițarea voluntarului/animatorului perfect, organizarea unei activități de grup pentru copii și simularea ei la curs) fapt ce a consolidat relațiile dintre voluntari, pentru ca în tabere, aceștia să se cunoască bine între ei și să le fie ușor să se ajute reciproc, în caz de nevoie.

Cursul a avut doi traineri, câte unul pentru fiecare latură (teoretică și practică), iar numărul voluntarilor care au participat la acest curs a fost de 20. La finalul Cursului toți voluntarii și-au însușit cunoștinele și abilitățile necesare pentru a asista și coordona într-o manieră plăcută și non-formală copiii cu autism pe toată durata taberelor.