Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

maspa

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A CADRELOR DIDACTICE

(În vederea selecției pentru participarea la cursul despre adaptarea curriculara, adresat cadrelor didactice )

 

Stimați participanți,

 

Vă invităm să luați parte la un curs special creat pentru cadrele didactice care lucrează sau au lucrat cu copiii/tinerii cu tulburări în spectrul autist (TSA). Obiectivele cursului sunt instruirea cadrelor didactice cu privire la adaptarea curriculară în concordanţă cu nevoile copiilor/tinerilor cu TSA.

Primul curs, dintr-o serie de trei, va fi organizat la Galaţi și este adresat cu prioritate cadrelor didactice itinerante/de sprijin dar şi acelor cadre didactice care lucrează la clasă direct cu copilul cu TSA în şcoli de masă sau şcoli speciale.  Perioada de desfășurare a cursului va fi între 23 și 27 august, locația exactă urmând a fi anunțată în perioada imediat următoare. Următoarele două cursuri vor fi organizate la Bucureşti (29 august – 2 septembrie) și Arad (4 – 8 septembrie).

Cursul este organizat pe două paliere – partea teoretică şi partea practică. Componenta de teorie se va desfăşura în perioadele menţionate anterior (6 ore pe zi timp de 5 zile), urmând ca partea practică să fie organizată ulterior de comun acord între cursanţi şi formatori. Componenta teoretică va conţine informaţii practice referitoare la procesul de adaptare curriculară dar şi aplicaţii care să sprijine participanţii în procesul de adaptare a materialelor de predare. Componenta practică, care va dura aproximativ 1 lună, se va desfăşura la distanţă, pe o platformă electronică securizată şi va consta în pregătirea unui portofoliu didactic. Acest portofoliu va fi încărcat pe o platformă electronică securizată, unde va putea fi evaluat de cei doi formatori şi unde se va primi şi feedback.  Cei doi formatori acreditaţi sunt cadre didactice cu experienţă vastă în procesul de predare în învăţământul de masă, expertiză în ceea ce priveşte pedagogia specială şi interacţiunea cu copii cu TSA. Participanţii selectaţi au obligativitatea de a participa la ambele secţiuni ale formării.

Toti participanții la curs vor beneficia de suport de curs, materiale de lucru la curs, masă pe durata desfășurării evenimentului, transport și cazare (în măsura in care locuiesc la mai mult de 50 km distanța de orașul unde va fi organizat cursul). Cursul se adresează cadrelor didactice din judeţele Galaţi, Arad, respectiv municipiul Bucureşti.

Cursul reprezintă o componentă importantă a Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Așteptăm aplicațiile dvs până cel mai târziu luni, 15 august 2016, ora 17.00.

Nume (obligatoriu)

Prenume (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Profesie (obligatoriu)

Locul de muncă/Școala (obligatoriu)

Județul (obligatoriu)

Descrieți experiența dvs. profesională, activități și responsabilități principale. Descrieți de asemenea, experiența dvs de lucru cu copiii cu nevoi speciale, în special cei cu TSA.

Ce doriți să cuprindă un curs despre adaptarea curriculară pentru copilul cu TSA, astfel încât, la finalul lui, sa fiți mai pregătit/ă să lucrați cu acești copii?

Care credeți că sunt cele mai mari provocări în lucrul cu un copil cu TSA? (enumerați minim 4)

Care este motivația dvs. de a participa la acest curs?